Kredyt hipoteczny PKO BP

Kredyt hipoteczny PKO BP

Kredyt hipoteczny posiada wiele osób, jednak na oferty banków zwracamy uwagę dokonując zakupu nieruchomości. Kredyt hipoteczny w PKO BP – sprawdzamy szczegóły.

Sztandarowym produktem w ofercie banku PKO BP jest kredyt hipoteczny WŁASNY KĄT. W ofercie banku znajduję też kredyt hipoteczny MIX. Poniżej sprawdzimy co wyróżnia te produkty.

Kredyt Hipoteczny PKO BP WŁASNY KĄT

Środki z kredytu WŁASNY KĄT możemy przeznaczyć na cele mieszkaniowe jak: zakup mieszkania, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej. Bank pożyczy nam środki też na na budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont, nadbudowę, rozbudowę domu jednorodzinnego, mieszkania nawet budowę domku rekreacyjnego.

Maksymalna kwota kredytu wynosi 90% wartości nieruchomości. Jednym z warunków otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej jest obowiązek zabezpieczenia kredytu: hipoteka na finansowanej  nieruchomości oraz  cesja z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 35 lat. Dodajmy, że jest uzależniony od wieku osoby wnioskującej o kredyt.

PKO BP oferuje finansowanie tylko w walucie złoty polski.

Kredytobiorca może skorzystać jednorazowo w trakcie trwania umowy z karencji co oznacza zawieszenia spłaty kredytu na okres do 36 miesięcy. Jest to rozwiązanie na wypadek utraty źródła dochody, choroby lub innych zdarzeń losowych. Karencja oznacza zawieszenie tylko spłaty kapitału, klient płaci odsetki. Dodatkowo możemy raz w roku skorzystać z tzw. wakacji kredytowych, co oznacza zawieszenie spłaty jednej raty.

Sprawdź nasz Ranking Kredytów Hipotecznych 2019.

Kredyt hipoteczny PKO BP MIX

Chcesz przeznaczyć środki z kredytu na inne cele? Warto przyjrzeć się ofercie kredytu hipotecznego MIX. Jest to również produkt hipoteczny ale umożliwia nam sfinansować szerszy wachlarz naszych potrzeb. Kredytobiorca też musi podać cel finansowania. Jednak środki z kredytu hipotecznego MIX można przeznaczyć też na spłaty innych kredytów hipotecznych i innych zobowiązań.

Kredytobiorca może zawiesić spłatę jednej raty kredytu w roku. Podobnie jak w ofercie WŁASNY KĄT może skorzystać z jednorazowej w okresie kredytowania możliwości zawieszania spłaty kapitału.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego MIX : hipoteka na finansowanej  nieruchomości jak również cesja z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych finansowanej nieruchomości.

Kredyt Hipoteczny PKO BP – oferta

Poniżej sprawdziliśmy warunki kredytu hipotecznego na 360 miesięcy dla kwoty 300 tys. zł oraz rat równych przez cały okres finansowania.

Dla wymienionych warunków (kwota kredytu oraz okres finansowania) Bank PKO BP oferuje oprocentowanie, które wynosi 2,82%, prowizja 0% co daje nam Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RSSO) na poziomie  2,86%. Miesięczna rata kredytu wynosi 1235,88zł. Natomiast łączna kwota spłaty kredytu, bez wcześniejszych spłat po 30 latach wyniesie 444 915,14zł.

Jest to najlepsza oferta na rynku (dotyczy kredytu WŁASNY KĄT). 

Jeżeli chcesz zobaczyć więcej ofert sprawdź bezpłatnie nasz Ranking Kredytów Hipotecznych 2019.

Kredyt hipoteczny – potrzebne dokumenty

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o kredyt hipoteczny należy przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

Bank, w którym ubiegamy się o kredyt hipoteczny sprawdzi naszą zdolność kredytową. W tym celu osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę muszą dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia.

Przed podjęciem decyzji kredytowej bank wymaga także przedstawienia dokumentów dotyczących  nieruchomości, która ma zostać sfinansowana. Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym: odpis z księgi wieczystej gruntu oraz pozwolenie na budowę wydane deweloperowi. Jeżeli nabywamy nieruchomość na rynku wtórnym należy dostarczyć bankowi aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, umowę przedwstępną zakupu oraz potwierdzenie braku zaległości opłacenia czynszu.

Jeżeli chcesz zobaczyć więcej ofert sprawdź bezpłatnie nasz Ranking Kredytów Hipotecznych 2019.

4/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz