Kredyt gotówkowy ING Bank Śląski

Kredyt gotówkowy ING Bank Śląski

Szukasz dodatkowych środków pieniężnych na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych? A może pojawiły się nagłe, niespodziewane wydatki? Nie wiesz, która oferta spełni Twoje potrzeby? Sprawdzamy kredyt gotówkowy ING Bank Śląski.

Kredyt gotówkowy – cechy produktu

Kredyt gotówkowy to środki pożyczone od banku, które możemy przeznaczyć na dowolny cel.

Co to oznacza?

Bank nie zapyta nas o cel, na który zostaną przeznaczone środki z kredytu. Również nie jest konieczne zabezpieczenie kredytu. Bank, który udzieli nam kredytu będzie wymagał oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Jest to zabezpieczeniu instytucji finansowej na wypadek, gdybyśmy przestali spłacać dług. Banki często proponują kredytobiorcom zakup ubezpieczenia spłaty kredytu, dzięki któremu możemy uzyskać korzystniejsze warunki finansowania. Zobacz inne cechy kredytu gotówkowego.

Kredyt gotówkowy ING Bank Śląski

ING Bank Śląski oferuje pożyczkę gotówkową na dowolny cel, nawet do wysokości kwoty 160 tys. zł na maksymalny okres do 8 lat. Minimalna kwota kredytu to 10 tys. zł.

Nie trzeba posiadać konta osobistego w ING żeby wnioskować o pożyczkę.

Dla klientów banku ING oferuje załatwienie formalności przez internet.

Sprawdź nasz Ranking Kredytów Gotówkowych.

Kredyt gotówkowy ING Bank Śląski – warunki

W naszym Rankingu sprawdziliśmy warunki kredytu gotówkowego oferowanego przez ING.

ING oferuje oprocentowanie stale do 3 lat. Natomiast powyżej 3 lat oprocentowanie kredytu jest oparte o zmienną stopę.

Oprocentowanie stałe kredytu waha się od 7,29% do 8.99%. Jest to uzależnione od kwoty pożyczonych środków oraz od długości okresu finansowania.

Oprocentowanie stałe jest nam znane przy zawieraniu umowy kredytowej. Z góry wiemy jaka będzie rata kredytu. Oprocentowanie zmienne jest uzależnione od kształtowania się zmiennej, którą jest w Polsce stawka WIBOR. Warto wiedzieć, że wybierając oprocentowanie zmienne nie możemy przewidzieć oprocentowania naszego zobowiązania za 4 lata.

Dodatkowo bank pobiera prowizję za uruchomienie kredytu. Jest to jednorazowa kwota w % od sumy udzielonego finansowania. Najwyższą prowizję (nawet 7,77% kwoty kredytu) zapłacą osoby które zdecydują się na pożyczkę bez ubezpieczenia.

Prowizji nie zapłacą osoby, które zdecydują się na kredyt gotówkowy ING powyżej 10 tys zł lub jeżeli przeznaczą środki na konsolidację innych kredytów.

Sprawdź nasz Ranking Kredytów Gotówkowych  Więcej >>>

Kredyt gotówkowy  ING Bank Śląski- dokumenty

Składając wniosek o kredyt gotówkowy należy dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające naszą tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Jeżeli na rachunek w banku nie wpływa nasze wynagrodzenie to trzeba także dostarczyć zaświadczenie potwierdzające wysokości naszych dochodów.

Bank przed pożyczeniem nam środków finansowych musi sprawdzić naszą zdolność kredytową.

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę powinny dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia.

Emeryci: ostatni dowód wypłaty świadczenia lub kserokopia ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia.

Renciści: ostatni dowód wypłaty świadczenia   lub kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty.

Jeżeli chcesz zobaczyć więcej ofert sprawdź bezpłatnie nasz Ranking Kredytów Gotówkowych.

Oceń to post

Dodaj komentarz