Polityka Prywatności

Na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27.04.2016r (tzw. RODO), podajemy następujące informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora Serwisu oraz Partnerów:

ADMINISTRATOR SERWISU

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą Serwisu jest SalesMax z siedzibą przy ul. Bajaderki 2A/17, 02-776 Warszawa.
 2. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi należy kierować na ww. adres siedziby, pod nr tel. +48 22 100 32 00 lub na adres e-mail office@salesmax.com.
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. udostępnienia danych do Partnerów Administratora, tj.
   • Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) ul. Prosta 69.
   • Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33.
   • NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (00-517) ul. Marszałkowska 76.
   • Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (01-211) ul. Kasprzaka 10/16.
   • Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (02-232) ul. Łopuszańska 38D
   • Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) ul. Grzybowskiej 53/57.

   w celu prowadzenia przez nich działań marketingowych dotyczących produktów i usług, w tym przedstawienia oferty – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 a RODO),

  3. zawarcia i wykonania umowy z Partnerami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest realizacja umów i organizacja pracy z Partnerami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. realizacji praw osób, których dane dotyczą – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  5. zbieranie informacji o Użytkownikach i statystykach ruchu w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest organizacja i zarządzenie Serwisem oraz przetwarzanie informacji statystycznych pomagających prowadzić i rozwijać biznes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  6. udzielenie odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest obsługa reklamacji, ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 4. Przeglądanie zawartości informacyjnej Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z usługi dopasowania oferty do jego preferencji i zainteresowań przez Partnera serwisu, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne realizacji zamówionej usługi.
 5. Dostęp do danych osobowych będą mieć:
   1. upoważniony personel i współpracownicy Administratora,
   2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i w ramach jego polecenia (tj. usługi IT, telekomunikacyjne oraz wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

  Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.

 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie:
  1. umowy będą przechowywane przez 12 miesięcy;
  2. obowiązku prawnego – do czasu realizacji tego obowiązku i rozliczenia jego wykonania;
  3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu, w szczególności upływu terminów przedawnienia, lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO, w tym profilowania na podstawie art. 22 ust. 2 a RODO (niezbędność do wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem). Decyzja taka może polegać na wyborze Partnera lub Partnerów, do których przekazywane są dane Użytkownika. Wybór Partnera lub Partnerów zależny jest od informacji podawanych przez Użytkownika, zakresu podanych danych osobowych oraz technicznych lub organizacyjnych możliwości obsługi danego Użytkownika przez Partnera.
 8. Podmiotowi danych przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wycofania zgody, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem Serwisu chronione są za pomocą protokołu SSL.

PARTNERZY