Kredyt gotówkowy – na jaki cel?

kredyt gotówkowy cel

Potrzebujesz gotówki na dowolny cel w krótkim czasie. Kredyt gotówkowy to produkt skierowany do osób, które potrzebują środków finansowych bez konieczności ustanawiania zabezpieczenia. Środki możemy przeznaczyć na dowolny cel np. remont mieszkania, wymarzone wakacje, organizację wesela lub zakup samochodu. Co jeszcze warto wiedzieć przed podpisaniem umowy kredytowej.

Kredyt gotówkowy – cel

Kredyt gotówkowy możemy przeznaczyć na dowolny cel. Mogą to być  wymarzone wakacje lub zakup nowego sprzętu RTV, a również remont mieszkania. Bank nie będzie wymagał od nas wskazania celu, na który zostaną przeznaczone środki z kredytu finansowe.  Sprawdź więcej na temat celu kredytu gotówkowego.

Kredyt gotówkowy – zabezpieczenie kredytu

Banki nie wymagają przeważnie ustanawiania zabezpieczenia kredytu gotówkowego w postaci hipoteki lub zastawu. Dokumentem, który jest wymagany przez kredytodawcę jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Banki niejednokrotnie proponują kredytobiorcom zakup ubezpieczenia spłaty kredytu, dzięki któremu możemy uzyskać korzystniejsze warunki finansowania.

Kredyt gotówkowy – jaki rodzaj oprocentowania?

Przed wyborem oferty kredytu gotówkowego należny zastanowić się jak dokonać wyboru rodzaju oprocentowania. Oprocentowanie stałe jak nazwa wskazuje jest takie samo w całym okresie spłaty kredytu. Harmonogram, który otrzymamy na początku obowiązywania umowy kredytowej nie zmieni się przez cały okres umowy.

Oprocentowanie zmienne jest uzależnione od kształtowania się zmiennej, którą jest w Polsce stawka WIBOR. Dlatego też warto wiedzieć, że wybierając ten rodzaj oprocentowania w umowie kredytowej bank zaznaczy wysokość stałej marży oraz  stawki WIBOR. Warto wiedzieć, że wybierając oprocentowanie zmienne nie możemy przewidzieć oprocentowania naszego zobowiązania za rok.

Kredyt gotówkowy – koszty

Warto wiedzieć, również o kosztach związanych z kredytem gotówkowym. Podstawowym kosztem kredytu są odsetki. Mogą one zmieniać się w czasie jeżeli wybierzemy oprocentowanie zmienne. Jednakże warto wspomnieć również o dodatkowych kosztach. Jest to prowizja za przyznanie kredytu, która jest zazwyczaj pobierana po wypłacie kredytu. Następnym kosztem jest ubezpieczenie spłaty kredytu. Jeżeli zdecydujemy się na opłacanie tej składki to firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do spłaty naszego długu w razie śmierci lub niezdolności do pracy.

Często kredytodawcy proponują niższe oprocentowanie oraz niższą prowizję osobom, które kupią ubezpieczenie. Należy jednak zastanowić się czy koszt składki nie będzie wyższy od korzyści, które otrzymamy posiadając niższe oprocentowanie kredytu.

Kredyt gotówkowy – wypłata kredytu

Pomimo swojej nazwy wypłata kredytu gotówkowego ma formę bezgotówkową. Bank dokonuje przelewu kwoty kredytu na wskazane przez nas konto bankowe.

Kredyt gotówkowy – opóźnienie w spłacie raty

W sytuacji nieterminowego spłacania rat za opóźnienia bank naliczy nam odsetki za przeterminowany dług. Ponadto otrzymamy monit o uregulowanie należności. Za tego rodzaju upomnienia kredytodawcy  pobierają dodatkowe opłaty, często dosyć wysokie.

Kredyt gotówkowy – spłata kredytu przed terminem

Analizując ustawę o kredycie konsumenckim możemy zauważyć, iż istnieje możliwość spłaty całości lub części kredytu przed terminem. Oznacza to, iż możemy wcześniej spłacić nasze zadłużenie, co spowoduje obniżenie całkowitego kosztu. Pamiętajmy jednak, że bank może pobrać dodatkową opłatę za spłatę kredytu przed terminem. Prowizja za wcześniejszą spłatę nie powinna wynosić więcej niż 1 procent spłacanej kwoty kredytu. Dokonując wcześniejszej spłaty części naszego zadłużenia bank ma obowiązek skrócić okres trwania umowy kredytowej lub dokonać obniżenia wysokości pozostałych do spłaty rat.

Kredyt gotówkowy – dokumenty potrzebne do kredytu

Jeżeli już wybierzemy bank, w którym chcielibyśmy uzyskać kredyt gotówkowy należy złożyć wymagane dokumenty. Należą do nich dokumenty potwierdzające naszą tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport, oraz zaświadczenie potwierdzające wysokości naszych dochodów. Banki przed udzieleniem nam kredytu muszą sprawdzić naszą zdolność kredytową. Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę powinny dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia.  Zdecydowanie więcej dokumentów muszą dostarczyć osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Banki wymagają złożenia zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Również należy złożyć dokumenty, które będą potwierdzeniem wysokości przychodów.

Często jednak banki dla osób będących klientami, którzy posiadają historię u danego kredytodawcy, czyli rachunek bankowy na który wpływa nasze wynagrodzenie nie wymagają zaświadczenia o zatrudnieniu. Jeżeli kredyt gotówkowy nie jest dużą kwotą to często decyzja kredytowa jest podejmowana przez bank na podstawie oświadczenia kredytobiorcy o dochodach.

Sprawdź swoją zdolność kredytową, jaki możesz uzyskać kredyt  Więcej >>>

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz