Kredyt hipoteczny krok po kroku

kredyt hipoteczny- krok po kroku

Mimo, iż pojęcie kredyt hipoteczny na co dzień pojawia się wokół nas bardzo często zastanawiamy się jakie kroki należy podjąć w celu realizacji planów, gdy chcemy kupić własną nieruchomość ale nie dysponujemy wystarczającą kwotą gotówki na ten cel.

Krok 1 – wkład własny

Wnioskując o kredyt hipoteczny trzeba posiadać również własne środki na zakup nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nadzoru finansowego trzeba posiadać tzw.  wkład własny.  Planując zakup nieruchomości w niedalekiej przyszłości warto zgromadzić środki finansowe, które będą stanowić nasz wkład własny.

Aktualnie minimalna wysokość wkładu własnego, który  trzeba posiadać wnioskując o kredyt hipoteczny to 20 procent wartości nieruchomości, którą planujemy nabyć. Niektóre banki wyrażają zgodę na kwotę 10 procent wkładu własnego, lecz wówczas wymagane są dodatkowe ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, co generuje dodatkowe koszty.

Dodajmy, że warto posiadać, o ile to możliwe, wyższą kwotę wkładu własnego gdyż bank zaoferuje nam niższą marżę kredytową. Całkowite koszty kredytu będą niższe.

Krok 2 – maksymalna kwota

Przed wyborem nieruchomości oraz złożeniem wniosku w banku o kredyt hipoteczny warto wiedzieć, że wysokość kredytu, który możemy uzyskać w banku zależy od wartości nieruchomości oraz od naszej zdolności kredytowej.

Bank dokonuje obliczenia naszej zdolności kredytowej na podstawie  analizy naszych przychodów oraz stałych wydatków. Kolejnym krokiem jest ocena czy kwota, którą otrzyma z obliczenia wystarczy na pokrycie prognozowanej raty kredytu. Najwyższą zdolność kredytową posiadają osoby, które mają wysokie przychody oraz niskie koszty utrzymania. Ponadto przy obliczaniu zdolności kredytowej banki często uwzględniają nasze wykształcenie, źródło dochodów (zazwyczaj preferowane są osoby które posiadają umowę o pracę na czas nieokreślony, gdyż oznacza to stabilność przychodów).

Krok 3 – wybór nieruchomości

Poszukiwania wymarzonej nieruchomości bywają czasami bardzo długie, lecz często pojawia się ciekawa ofert,która spełnia nasze oczekiwania i warto być przygotowanym do procedury nabycia wraz z pozyskaniem finansowana na ten cel.

Krok 4 – wybór kredytu hipotecznego

Jeżeli już mamy wybrane mieszkanie lub dom należy sprawdzić zdolność kredytową oraz czy bank udzieli nam wystarczającej kwoty kredytu na zakup wybranej nieruchomości. Często decyzja odmowna w jednej instytucji nie oznacza braku możliwości finansowania w innej. Dlatego warto sprawdzić zarówno warunki oferowane przez kilka instytucji.

Pomocny będzie nasz  Ranking Kredytów Hipotecznych , który pomoże porównać oferty dostępne na rynku.

Krok 5 – prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego

Większość banków ( choć zdarzają się instytucje, które nie pobierają prowizji- sprawdź ranking) naliczy nam jednorazową prowizję od kwoty udzielonego finansowania.

Wysokość prowizji może wahać się  od 0 do 3 proc. W przypadku kredytu na kwotę 200 tys. zł to kwota nawet 6 tys. zł.  Czasami banki proponują klientom doliczenie prowizji do  kwoty zadłużenia.

Krok 6 – kredyt hipoteczny a ubezpieczenia

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest związane z obowiązkiem zakupu  różnych rodzajów ubezpieczeń, które mają wpływ na koszty finansowania nieruchomości.

Jeżeli chcemy kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym to trzeba poczekać na ustanowienie księgi wieczystej nabywanej przez nas nieruchomości. Do czasu uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej bank wymaga od kredytobiorcy ubezpieczenia pomostowego. Najczęściej jest ono pobierane poprzez podwyższenie marży oprocentowania kredytu o 1 punkt procentowy. Czas pobierania tego ubezpieczenia jest uzależniony od długości okresu finansowania bez wpisania hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Wpis ten jest zabezpieczeniem dla kredytodawcy i oznacza, że nie możemy sprzedać nieruchomości bez wiedzy banku oraz spłaty kredytu.

Należy również ubezpieczyć nieruchomość, która jest zabezpieczeniem kredytu. Wiele banków proponuje ubezpieczenie za ich pośrednictwem. Jeżeli chcielibyśmy dokonać ubezpieczenia w innej instytucji trzeba dostarczyć do banku potwierdzenie dokonania cesji praw z polisy na kredytodawcę.

Kolejnym ubezpieczeniem jest tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu. Dotyczy ono tylko osób, które nie posiadają minimalnej wymaganej kwoty wkładu własnego.  Brakującą kwotę udziału własnego należy ubezpieczyć. Tutaj również kwota ubezpieczenia jest pobierana poprzez podwyższenie marży kredytu. Ubezpieczenie należy płacić do momentu osiągnięcia wymaganego minimalnego wkładu własnego.

Często banki wymagają jeszcze  dodatkowego zabezpieczenia kredytu, którym jest cesja z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Pojawiają się także oferty zakupu polis NNW oraz od ryzyka utraty pracy. Zazwyczaj nie są one obligatoryjne, lecz ich zakup może wpłynąć na uzyskanie niższej marży kredytowej.

Krok 7 – decyzja kredytowa

Jeżeli już dokonaliśmy wyboru kredytu hipotecznego za pomocą naszego Rankingu Kredytów Hipotecznych to  składamy wymagane przez bank dokumenty wraz z wnioskiem kredytowym.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej  najczęściej bank wyznacza nam czas na podpisanie umowy kredytowej. Zazwyczaj wynosi on 30 dni.

Krok 8 – umowa kredytowa

Kolejnym krokiem, jeżeli warunki finansowania spełniają nasze oczekiwania,  jest przygotowanie przez bank umowy kredytowej. Jest to czas na zapoznanie się z zapisami umowy oraz sprawdzeniem czy wszystkie elementy są zgodne z ustaleniami. Pamiętajmy, że każdorazowa zmiana umowy, o ile jest możliwa jest związana z dodatkowymi kosztami.

Krok 9 – kredyt hipoteczny uruchomienie

Uruchomienie kredytu to wypłata środków z otrzymanego kredytu. Należy tutaj dodać, że do wypłaty kredytu bank będzie wymagał okazania aktu notarialnego oraz potwierdzenia, że dokonaliśmy wpłaty wkładu własnego.  Po podpisaniu umowy kredytowej zawieramy ostateczną umowę (akt notarialny), która przenosi własność kupowanej nieruchomości.

Krok 10 – wpis hipoteki

Ostatnim krokiem jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz przeniesienie cesji z ubezpieczenia na rzecz kredytodawcy oraz dostarczenie do banku wypisu z księgi wieczystej z wpisem na jego rzecz. Należy to zrobić możliwie najszybciej aby jak najkrócej ponosić wyższe koszty związane ubezpieczeniem do czasu wpisu hipoteki.

Jeżeli rozważasz zakup nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego lub poszukujesz oferty pożyczki hipotecznej sprawdź nasz Ranking Kredytów Hipotecznych.

Oceń to post

Dodaj komentarz